FLEET

Nastala je iz potrebe da se domaćem tržištu ponude kvalitetna hardverska i softverska rešenja u oblasti tahografa svih generacija, opreme za radionice za tahografe kao i druga rešenja koja će prevoznicima osigurati kvalitetno i sigurno poslovanje.
Detaljnije

Stoneridge

Nastala je iz potrebe da se domaćem tržištu ponude kvalitetna hardverska i softverska rešenja u oblasti tahografa svih generacija, opreme za radionice za tahografe kao i druga rešenja koja će prevoznicima osigurati kvalitetno i sigurno poslovanje.
Detaljnije

Tachomotive

Nastala je iz potrebe da se domaćem tržištu ponude kvalitetna hardverska i softverska rešenja u oblasti tahografa svih generacija, opreme za radionice za tahografe kao i druga rešenja koja će prevoznicima osigurati kvalitetno i sigurno poslovanje.
Detaljnije

O nama

Nastala je iz potrebe da se domaćem tržištu ponude kvalitetna hardverska i softverska rešenja u oblasti tahografa svih generacija, opreme za radionice za tahografe kao i druga rešenja koja će prevoznicima osigurati kvalitetno i sigurno poslovanje.
Detaljnije

Kontakt

Nastala je iz potrebe da se domaćem tržištu ponude kvalitetna hardverska i softverska rešenja u oblasti tahografa svih generacija, opreme za radionice za tahografe kao i druga rešenja koja će prevoznicima osigurati kvalitetno i sigurno poslovanje.
Detaljnije