Daljinsko preuzimanje podataka

Potpuno automatizovano rešenje za daljinsko preuzimanje podataka sa tahografa i kartica vozača.
Podatke iz memorije tahografa i kartice vozača sada možete preuzeti sa bilo kog mesta i sa bilo kog računara bez zaustavljanja vozila.

Podaci su vam dostupni u svakom trenutku

Podaci se automatski preuzimanju periodično u definisanom periodu, a mogu se preuzeti i na zahtev, bez obzira u kojoj državi se vozilo nalazi

Softver ne zahteva instalaciju programa i dostupan je sa bilo kog računara ili mobilnog telefona sa internet pristupom

Podaci se čuvaju na sigurnom serveru i pristupaju im samo autorizovani korisnici

Više nećete morati da brinete gde su vam podaci, niti da ih preuzimate ponovo

Organizovanje preuzimanja podataka sa digitalnog tahografa i kartica vozača više ne mora biti logistički izazov. Uštedite svoje vreme i smanjite svoje troškove.

Potpuno automatizovan proces usklađen sa važećim propisima, koji se odvija bez dodatnog angažovanja zaposlenih.

03

Više ne morate da zaustavljate svoja vozila zbog ručnog preuzimanja podataka sa digitalnog tahografa i kartica vozača.