SE5000 Exakt Duo² DIGITALNI TAHOGRAF

SE5000 Exakt Duo2 digitalni tahograf napravljen prema vašim potrebama.

SE5000 Exakt Duo² digitalni tahograf sadrži sve funkcije prikupljene kroz godine razgovora sa našim kupcima, uključujući kalkulaciju Evropske Direktive o radnom vremenu posade vozila.

Vozači će uvek znati koliko dugo rade, što znači manje prekršaja i manje skupih kazni. Sa svim podacima na raspolaganju moći ćete jednostavnije i efikasnije da planirate radnu nedelju a izvorna tehnologija ‘Jednominutnog pravila’ omogućuje dodatnih 45 minuta* već ugrađenog dnevnog vremena vožnje.

Uz sve ovo na raspolaganju, menadžeri voznih parkova mogu efektivnije planirati radnu nedelju, radionice mogu raditi brže a flote mogu raditi efikasnije. Osim toga, vozači će biti bolje informisani.

Pravilo 1 minute

Funkcija „Pravilo jedne minute“ pruža prosečnu uštedu od 45 minuta* vreme vožnje po vozaču dnevno.

Doživotna baterija

Uštedite novac prilikom svake kalibracije. Bez zamene baterije ceo radni vek tahografa.

Pred-upozorenja za vozača

Upozorenja i pred-upozorenja vozaču pružaju važne informacije o vožnji i odmoru, maksimalno dnevno vreme vožnje, početak dnevnog/nedeljnog odmora, podsetnik za pauzu, prekoračenje brzine i sledeću kalibraciju.

 • DUO TEHNOLOGIJA
  Duo tehnologija je sada poboljšana proračunima Direktive o radnom vremenu i podrškom za trajekte i vozove.
 • PRAVILO 1 MINUTE
  Funkcija „Pravilo jedne minute“ pruža prosečnu uštedu od 45 minuta* vreme vožnje po vozaču dnevno.
 • PRED-UPOZORENJA ZA VOZAČA
  Upozorenja i pred-upozorenja vozaču pružaju važne informacije o vožnji i odmoru, maksimalno dnevno vreme vožnje, početak dnevnog/nedeljnog odmora, podsetnik za pauzu, prekoračenje brzine i sledeću kalibraciju.
 • PREOSTALO VREME ZA VOŽNJU
  Uzima u obzir vreme neprekidne vožnje (4 sata i 30 minuta), dnevno vreme vožnje (9 ili 10 sati), nedeljno vreme vožnje (56 sati) i dvonedeljno vreme vožnje (90 sati).
 • DOŽIVOTNA BATERIJA
  Uštedite novac prilikom svake kalibracije. Bez zamene baterije ceo radni vek tahograf.
 • SUPER BRZO PREUZIMANJE
  Za samo 1 minut i 30 sekundi preuzećete podatke za prethodna 3 meseca.